อัตราค่าบริการ

60 นาที 300.-
90 นาที 400.-
120 นาที 500.-

ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ทั้งคอ บ่า และส่วนอื่นๆ ทั่วร่างกาย ช่วยลดอาการปวดตึงตามข้อ

60 นาที 400.-
90 นาที 500.-
120 นาที 600.-

ทำให้ผู้เข้ารับบริการมีปัญหานอนหลับยากสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างทั่วถึง

60 นาที 450.-
90 นาที 550.-
120 นาที 699.-